ลืมกุญแจไว้ในห้อง

รับสะเดาะกุญแจทุกชนิด
ช่างเปิดรถ ช่างกุญแจ
https://sites.google.com/a/tkkey24hr.com/www/home/workings/open-home/img1485854639216.jpg

เปิดห้องไม่ได้
กุญแจหาย
https://sites.google.com/a/tkkey24hr.com/www/home/workings/open-home/img1487001648936.jpg

ลืมกุญแจห้อง

ลูกบิด คันโยก เปิดไม่ได้

กุญแจเกะหาย

https://sites.google.com/a/tkkey24hr.com/www/home/workings/open-home/FB_IMG_1479357639604.jpg

                            

                            ลืมกุญแจ